Det bliver du dygtig til

Neuropædagogisk Konsulentuddannelse V/ Kis Østergaard

Neuropædagogik, Systemisk - Narrativ tilgang og FEUERSTEIN - Medieret Læring

 

 

Det bliver du dygtig til!

 

 • Neuropædagogisk viden og indsigt i praksis

 

 • Testmetoder inspireret af Vygotsky, og, Luria til screening, og afdækning af den enkeltes potentialer, kompetencer og udfordringer

 

 • Analyse og Strategi, hvordan løser den enkelte udfordringer og problemer, hvordan tager vedkommende læring til sig?

 

 • Kognitive strategier

 • Medieret Læring, at tænke om egen tænkning og som praktiker at opøve refleksion over egen praksis

 • Skarphed i formidlerrollen med;

 • Narrativ og systemisk tilgang til den enkelte, dennes familie og pårørende samt til kolleger.

 • Kendskab til neuroaffektiv adfærd og hvilken betydning den har for læring i insitutionen, skolen og i arbejdslivet.(tilknytning og diagnoser)

 • Refleksionsplanen til arbejdet med målstyret læring og Zonen for nærmeste udvikling, samt reel elev og borger inddragelse

 • Skriftlighed, udarbejde anvendlige rapporter, hvor den enkeltes stemme også fremgår.

 • Videoanalyse; som et redskab til:

- At se på din interaktion med den enkelte

- Lave analyser, hypoteser

- At få den enkelte til at få øje på egne stratergier og styrke sider, og tage ejerskab til disse nye opdagelse

Neuro-ASK

CAFÈ -BUTIK- KOMPETENCECENTER

Alt på et bræt ; spil**- mad- hygge-

 

Den Gamle Brandstation på Torvet i Svendborg

Ramsherred 2, 5700

Café - og Butik tlf 2060 - 9353

Kompetencenter tlf: 2060 - 9354/ 6061- 8678

Hvad har I lige nøjagtig brug for ?

 

Det er ikke altid nemt at vide, derfor anbefaler vi at I kontakter os og så holder vi et møde

Så kontakt os endeligt