Lederudvikling og professionelt ledet netværk CELU

CAFÈ -BUTIK- KOMPETENCECENTER

Alt på et bræt ; spil**- mad- hygge-

 

Den Gamle Brandstation på Torvet i Svendborg

Ramsherred 2, 5700

Café - og Butik tlf 2060 - 9353

Kompetencenter tlf: 2060 - 9354/ 6061- 8678

CELU - Netværk

Center for LedelsesUdvikling i Netværk

Stedet, hvor offentlige. private og statsansatte ledere har fokus på ledelsespositionen

 

Professionelt Organiseret

 

Stedet, hvor du som skole eller afdelingsleder i private, offentlige eller statslige organisationer, erfarer det bedste i dig selv, til gavn for dine ansatte og dine interessenter.

CELU er kendetegnende ved, at konsulenten organiserer, og har ansvaret for faglige og personlige faciliterende processer på netværksmøderne.

Konsulenten har et særligt øje for dig. Det betyder, at hvis hverdagen render af med dig, sørger konsulenten for at at holde dig tæt til dit netværk. Det er her du skal samle energi til hverdagens spændende udfordringer.

Netværk, i en systemisk og narrativ ramme, hvor coaching, supervision, og reflekterende processer også er i højsædet.

Fageducation; er en form for aktions læring, hvor vi sammen omsætter din viden til praksisnære handlemuligheder. Måske du her inspirerer andre til at udvikle deres praksis.

Vi ser, coaching og supervision, som en nødvendighed for udvikling og styrkelse af din ledelsesposition og ledelsesstil.

 

 

Udvikling af din Ledelsesposition

 

At ønske ledelsesfunktionen, er også at ville forbundetheden, og samtidig være

bevidst om den professionelle distance.

 

At høre om andres måder at se og opleve verdenen på, giver mulighed for

selviagttagelse og selvrefleksion.

Du ønsker at være en anerkendende og menneskevenlig leder, der lægger

strategiske, didaktiske og pædagogiske spor ud for dit personale, så det befordrer

det bedste af dine ansatte og det optimale for interessenterne.

CELU reducerer kompleksiteten i din ledelsesposition ved deltagelse i netværk.

Du ved, at lederskab giver følgeskab

 

Tager udgangspunkt i ledernes virkelighed

 

 • 12 medlemmer
 • Nye eller allerede eksisterende netværk
 • Ledere fra offentlige. private og statsansatte organisationer med personaleansvar
 • Optagelseskrav; at du er i et ledelsesfelt.
 • Ledelsespositioner på niveau
 • Medlemmer, overvejende fra andre egne end din.
 • Fag- Education - aktions læring, relevante og aktuelle temaer
 • Coaching og Supervision som gennemgående metode.
 • Professionelt organiseret og faciliteret på alle niveauer

Sted ; relevant for netværket

 

Hvad tilbyder WØ ?

Vores målsætning:

 

 • Fuld fokus på dig som leder
 • Vi faciliterer dit netværk, så du kommer hjem, og har fået "ordnet" dine tanker.

 

 • Vi leder, og sørger for afstemning mellem det at sludre, og det at få noget med hjem til din hverdag.

 

 • Vi faciliterer et fagligt indhold,som vi afstemmer med jer fra gang til gang

 

 • Vi arrangerer og ordner alt det praktiske.

 

 • Vi husker dig på, at vi snart skal mødes

 

 • Vi sørger for forplejning.

 

 • Vi kan sørge for referat

Kontakt:

 

Har du spørgsmål og vil kende mere til visionen bag CELU.

Er du / I blevet nysgerrige og vil gerne have os til at facilitere et allerede eksisterende netværk?

Vil du skrives op til et netværk.

Du må gerne ringe til os, give os et besøg eller selv invitere.

Kontakt Kis Østergaard

M 20603954

M kis@woe.dk

 

eller benyt vores kontaktformular

Sådan bliver du optaget:

 

Vi forudsætter, at du arbejder med personaleledelse

Vi beder dig udfylde et enkelt optagelsesskema, så vi sikrer den bedste sammensætning.

Vi forventer, at du beskriver din ledelsesposition og dine erhvervede real- og fagfaglige kompetencer

Vi ser gerne, at vi har haft personlig kontakt med dig, inden du søger optagelse, men det er ingen betingelse.

ETIK I NETVÆRK

Du kommer i et fortroligt netværk med max 12 andre ledere.

Tavshedspligt er derfor en selvfølge.

Du skal se netværk som et potentiale for udvikling af din position og din personlige lederstil.